C++ split number

جدا کردن ارقام عدد از هم در سی پلاس پلاس

سوال: برنامه ای بنویسید که 123456 را دریافت کند و یکان ، دهگان و … عدد را به صورت جداگانه چاپ کند

6,5,4,3,2,1

 

سورس کد جدا کردن عدد از مرتبه بزرگ به کوچک

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int number=0;
  cout << "enter number:";
  cin >> number;
  for (int i = 0; number > 0 ; ++i) {
    cout << number%10 << ",";
    number /= 10;
  }
  return 0;
}

 

همون طور که مشاهده می کنید از باقی مانده تقسیم (%) در این برنامه استفاده شده

برای مثال باقی مانده تقسیم 123 بر 10 برابر 3 می باشد که یعنی ما تونستیم یکی از ارقام رو جدا کنیم

حالا بعد از چاپ عدد 3 برای حذفش عدد ورودی رو بر 10 تقسیم می کنیم و در خودش می ریزیم مثلا 123 می شه 12

نکته: چون تایپ ما int عه و int عدد صحیح عه و اعشار نداره به صورت خودکار 0.3 اضافی رو پاک می کنه

الان عدد 3 چاپ شده و از عدد اولیه حذف شده و تا 0 شدن عدد اولیه این کار رو ادامه می دیم تا تمام ارقام عدد چاپ بشه

نظر خود را بگویید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *