c++ سی پلاس پلاس

نمایش تعداد روز های ماه در c++

سوال: برنامه اي بنویسید که شماره ماه (شمسی) را گرفته و تعداد روزهایش را نمایش دهد.

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
  int m;
  cin >> m;
  if(m >= 1 && m <= 6)
    cout << "31 rooz" << endl;
  else
  if(m >= 7 && m <= 11)
  cout << "30 rooz" << endl;
  else
  if(m == 12)
    cout << "29 rooz" << endl;
  else
    cout << "eshtebah" << endl;
}
12
29 rooz

Process finished with exit code 0

 

نظر خود را بگویید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *