c++ سی پلاس پلاس

استفاده از کد اسکی ها در C++

سوال: * برنامه اي بنویسید که کاراکتري را گرفته و مشخص کند در کدام دسته زیر قرار می گیرد:
– حروف بی صدا
– حروف صدادار
– رقمها
– سایر کاراکترها

 

هدف از این تمرین یادگیری استفاده از کد اسکی هاست

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
  char x;
  cin >> x;
  if(x=='a'||x=='e'||x=='i'||x=='o'||x=='u'||x=='y'
    ||x=='A'||x=='E'||x=='I'||x=='O'||x=='U'||x=='Y')
    cout << "harfe seda dar" << endl;
  else
  if(x >= 'a' && x <= 'z' || x >= 'A' && x <= 'Z')
    cout << "harfe bi seda" << endl;
  else
  if(x>= '0' && x <= '9')
    cout << "ragham" << endl;
  else
    cout << "sayer" << endl;
}
g
harfe bi seda

Process finished with exit code 0

 

نظر خود را بگویید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *