c++ سی پلاس پلاس

چاپ اعداد صحیح 1 تا 100 در c++

سوال: برنامه اي بنویسید که تمام اعداد صحیح از یک تا صد را زیر هم نمایش دهد.

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int i;
    for(i = 1; i <= 100; i++)
        cout << i << endl;
}
1
2
3
...

...
98
99
100

Process finished with exit code 0

نظر خود را بگویید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *