آموزش 0 تا 100 ROS

ROS چیست؟

سیستم عامل ربات یا به انگلیسی Robot Operating System (ROS) مجموعه ای از کتابخانه ها و ابزارهای نرم افزاری است که به شما در ساخت برنامه های روبات کمک می کند. از درایورها گرفته تا الگوریتم های پیشرفته و ابزار قدرتمند برای توسعه دهندگان ، ROS آنچه شما برای پروژه رباتیک بعدی خود نیاز دارید را دارد. همه این امکانات open source می باشد.

آموزش اصلی ROS

قبل از شروع به کار

پیش نیاز ها

 آشنایی با python | آشنایی با c++ | آشنایی با دستورات Linux.

نصب و راه اندازی ubuntu

قبل از شروع کار با ROS نیاز به محیطی برای اجرای ان دارید. ubuntu یک سیستم عامل open source مبتنی بر Linux است.

آشنایی اولیه با ubuntu

برای کار با ROS باید دستورات اولیه لینوکسی را بدانید.

سطح مقدماتی

نصب و راه اندازی ROS

قدم به قدم ROS را نصب می کنیم.

نگاهی به ROS Filesystem

با مفاهیم سیستم فایل های ROS آشنا می شویم ، همچنین با ابزار های ترمینالی roscd ، rosls و rospack کار خواهیم کرد.

ایجاد package

در این قسمت استفاده از roscreate-pkg یا catkin را یاد میگیرم تا یه بسته جدید ایجاد کنیم و از rospack استفاده می کنیم تا لیست وابستگی های بسته را مشاهده کنیم.

ساخت package

حالا که وابستگی های بسته ایجاد شده است باید بسته خود را بسازیم.

درک ROS Nods

در این آموزش ما به مفهوم به نود ها می پردازیم، همچنین ما با دستورات roscore, rosnode و rosrun آشنا می شویم.

درک ROS Topics

در این قسمت با Topic ها اشنا می شویم ، همچنین نحوه استفاده از ابزار های دستوری rostopic و rqt_plot را یاد خواهیم گرفت.

درک Services و Parameters

در این قسمت با services و parameters اشنا می شویم ، همچنین نحوه استفاده از ابزار های دستوری rosservice و rosparam را یاد خواهیم گرفت.

استفاده از rqt_console و roslaunch

در این قسمت یاد می گیرم که چگونه برای خطا یابی از rqt_console و rqt_logger_level استفاده کنیم و همچنین برای راه اندازی همزمان چند node از roslaunch استفاده کنیم.

استفاده از rosed برای ویرایش فایل ها

در این قسمت یاد می گیریم چگونه از rosed استفاده کنیم تا ویرایش فایل ها اسان تر شود.

ایجاد msg و srv

در این بخش نحوه ایجاد فایل های srv و msg را یاد می گیریم، همچنین با ابزار های rosmsg, rossrv و roscp آشنا خواهیم شد.

نوشتن یک Publisher و Subscriber ساده (cpp)

در این اموزش یه برنامه Publisher و Subscriber به زبان c++ خواهیم نوشت.

نوشتن یک Publisher و Subscriber ساده (python)

در این اموزش یه برنامه Publisher و Subscriber به زبان python خواهیم نوشت.

تست و اجرا Publisher و Subscriber

در این آموزش نحوه اجرای برنامه Publisher و Subscriber را یاد خواهیم گرفت.

نوشتن یک Service و Client ساده (cpp)

در این اموزش یه برنامه Service و Client به زبان c++ خواهیم نوشت.

نوشتن یک Service و Client ساده (python)

در این اموزش یه برنامه Service و Client به زبان ptyhon خواهیم نوشت.

تست و اجرای Service و Client

در این آموزش نحوه اجرای برنامه Service و Client را یاد خواهیم گرفت.

زنبیل خرید