86b2497e-4c6a-4083-ba71-3982a6733608

ROS – Robot Operating System

سیستم عامل ربات یا به انگلیسی Robot Operating System (ROS) مجموعه ای از کتابخانه ها و ابزارهای نرم افزاری است که به شما در ساخت برنامه های روبات کمک می کند. از درایورها گرفته تا الگوریتم های پیشرفته و با ابزار قدرتمند توسعه دهنده ، ROS آنچه شما برای پروژه رباتیک بعدی خود نیاز دارید را دارد. همه این ها open source می باشد.

2249094_025e_5

درباره ROS

سیستم عامل ربات یا به انگلیسی Robot Operating System (ROS) مجموعه ای از کتابخانه ها و ابزارهای نرم افزاری است که به شما در ساخت برنامه های روبات کمک می کند. از درایورها گرفته تا الگوریتم های پیشرفته و با ابزار قدرتمند توسعه دهنده ، ROS آنچه شما برای پروژه رباتیک بعدی خود نیاز دارید را دارد. همه این ها open source می باشد.